NECHAT SVĚT LEPŠÍ

Jsme Skautský institut v Olomouci - společné dílo olomouckého Fóra skautského institutu, Krajské a Okresní rady Junáka. Příběh Skautského institut v Olomouci píšeme od roku 2015 a naše cesta se dotkla tématu občanské společnosti, vzdělávání a osobního rozvoje, veřejného prostoru, udržitelného života a mnoha dalších, která mají vliv na kvalitní život a úzce souvisí s aktivním občanstvím.

Otevíráme olomoucké centrum skautům a široké veřejnosti a přejeme si, aby se stalo místem, kde se budeme potkávat nad tématy, která hýbou dnešní společností. Chceme být místem, které otevře dveře do krajského archivu Junáka, zdroje 100 let zkušeností a inspirace. Místem, jehož smysl bude růst ze skautské myšlenky. Místem, kde společně budeme hledat cesty, jak nechat svět lepší.

Srdečně zveme na výstavu k letošnímu stoletému výročí olomouckého skautingu. Na výstavě můžete zhlédnout věci, které skauty z Olomoucka provázely na jejich stoleté pouti.

Mnozí z nás měli možnost vyjet i mimo ČR, proto jsme do výstavy zařadili i věci z těchto mezinárodních setkání, můžete tak například vidět kroj kanadských skautů.


Výstavu můžete navštívit v rámci otvírací doby Pevnosti poznání, vstupné je 25 Kč děti a 30 Kč dospělí.

Výstavu zahájíme slavnostní vernisáží 12. května v 14 hod v Pevnosti poznání.