NECHAT SVĚT LEPŠÍ

Jsme Skautský institut v Olomouci - společné dílo olomouckého Fóra skautského institutu, Krajské a Okresní rady Junáka. Příběh Skautského institut v Olomouci píšeme od roku 2015 a naše cesta se dotkla tématu občanské společnosti, vzdělávání a osobního rozvoje, veřejného prostoru, udržitelného života a mnoha dalších, která mají vliv na kvalitní život a úzce souvisí s aktivním občanstvím.

Otevíráme olomoucké centrum skautům a široké veřejnosti a přejeme si, aby se stalo místem, kde se budeme potkávat nad tématy, která hýbou dnešní společností. Chceme být místem, které otevře dveře do krajského archivu Junáka, zdroje 100 let zkušeností a inspirace. Místem, jehož smysl bude růst ze skautské myšlenky. Místem, kde společně budeme hledat cesty, jak nechat svět lepší.

Naučte se komunikovat s těmi, kteří vašemu mluvenému slovu tak snadno nerozumí.

Jana Grohmannová spolu se svou neslyšící kolegyní paní Hartingerovou vám během ani ne dvouhodinové, ale informačné nabité přednášky vysvětlí, jaký je rozdíl mezi českým znakový jazykem, znakovanou češtinou a znakovou řečí.

Čeká vás také praktická část, kde se naučíte prstovou abecedu a základní znaky českého znakového jazyka.👌✋✌️

A v neposlední řadě se dozvíte, jak s lidmi se sluchovým postižením ideálně komunikovat, kolik typů sluchové postižení existuje a jaké zvyky a kulturu lidé se sluchovým postižením mají.